Placeholder image

Ekstrakurs

Hvert kurs har varighet 80 minutter

Antall deltagere: Max 8
Nivå: Litt øvet til høyere nivå

Pris: 300 kr. Gratis ved tilsendelse av legeerklæring.

 

For hvem:
Dette kurset er for deg som har mistet en kurskveld på grunn av sykdom eller annen god grunn.


Praktisk:
For de av dere som sender legeerklæring - sender vi en kode som dere kan bruke i påmelding og dermed få kurset helt gratis.

For dere andre: Her har vi valgt å ha en lav kontingent (under halv pris av en ordinær kurskveld), for dette er ikke noe vi skal tjene på. Samtidig forhindrer det at man utnytter ordningen. Det er tross alt best om dere blir med på kurskveldene på det ordinære kurset.

 

Metode for kurset:
Kurset baserer seg på en gjennomgang av alle tre teknikkene. I klassisk vil det være hovedvekt på diagonalgang, men vi tar også med staking og dobbeltak med fraspark dersom noen har mistet en av disse kurskveldene også.

Vi øver i et område der en flate fortsetter i stigning, slik at alle kan øve og få tilbakemelding på de(n) teknikken de mistet i kurset.


Når settes ekstrakursene opp?
Vi setter opp ekstrakurs så snart det er minimum 2 deltagere som har vært syke og mistet en kurskveld i ditt distrikt. Altså litt ut i sesongen.

De som har mistet en økt i skøyting, vil vi hjelpe med det:)

Normalt sett er det kun 4-5 på disse kursene, men det kan være opptil åtte deltagere.

 

Meld ifra om du likevel ikke kommer
Det er viktig at du kommer på ekstrakurset du har meldt deg på. Hvis det likevel ikke passer må du si ifra min 5 dager før, slik at en annen kan få plassen din hvis du ikke kommer likevel. Dukker du ikke opp, uten å si ifra i god tid, har vi ikke anledning til å gi deg et ytterligere ekstrakurs.


Hvor avholdes ekstrakursene?
Bor du mer enn en time unna de stedene hvor det avholdes ekstrakurs, ta kontakt så ser vi hva vi kan få til for deg som har mistet en kveld på grunn av sykdom. Vi prøver å avholde kursene midt mellom de populære kursstedene. Frognerseteren vil være et typisk sted.

Veibeskrivelser
Følg med på veibeskrivelser for eventuell flytting av kurssted på ettermiddagen selve kursdagen.